Odobrena sredstva za trihinoskopski pregled mesa


Utorak, 17. listopada 2006.

Grad Đurđevac financirat će od 1. listopada do 31. prosinca 2006. godine trihonoskopski pregled uzoraka svinjskog mesa koje donesu na pregled građani - fizičke osobe, koje kolju svinje za potrebe vlastitog domaćinstva i to s područja Grada Đurđevca koje obuhvaća grad Đurđevac i prigradska naselja: Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Svetu Anu, Suhu Katalenu, Grkine i Severovce. Za trihonoskopski pregled jednog uzorka svinjskog mesa odobrava se 36,60 kuna s PDV-om iz Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu. Komentirajte članak na forumu. (0 komentara)