Održive misli: u projekt edukacije održivog gospodarenja otpadom uključene škole i vrtići s područja Đurđevca i 7 općina


Petak, 21. rujna 2018.

U Gradskoj knjižnici Đurđevac održan je prvi sastanak ravnatelja i stručnih suradnika svih osnovnih i srednjih škola, te dječjih vrtića s područja grada Đurđevca, općine Ferdinandovac, Molve, Novo Virje, Kalinovac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Virje.

Predstavljena je problematika otpada, te štetnosti koje uzrokuje na okolinu. Kroz četiri teme koje se obrađuju u sklopu projekta pojašnjena je važnost svake od njih u kružnom gospodarenje otpada, od samog nastanka otpada, prikupljanja otpada, recikliranja i ponovne upotrebe.

Na ponovnoj upotrebi predmeta bazira se aktivnost koja će se provoditi u osnovnim i srednjim školama gdje će učenici kroz izradu novih stvari učiti o mogućnostima korištenja korištenih materijala umjesto njihova bacanja na odlagališta. Najbolji uradak iz svake škole će biti nagrađen.

Djeca vrtićke dobi će također sudjelovati u projektu tako što će dobiti bojanke na temu gospodarenja otpadom putem kojih će bojajući i razgovarajući s tetama i međusobno, učiti o pravilnom i održivom postupanju sa otpadnim materijalima. Kako bi djeci još više približili ovu temu svaki vrtić će posjetiti kazališna skupina koja će im održati interaktivne predstave.

Svi ravnatelji i stručni suradnici su izrazili veliko zadovoljstvo sudjelovanjem na ovom eko projektu. Cilj je da kroz aktivno sudjelovanje škola i vrtića preko edukativnih aktivnosti uspješno educirati djecu o važnosti održivog upravljanja otpadom kako bi se na taj način doprinijelo zdravijoj i kvalitetnijoj okolini.

Ukupna vrijednost projekta 493 tisuće kuna, a projekt je sufinanciran od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 419 tisuća kuna, a preostali dio je osiguran u proračunu Grada i općina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

OM opcine 040220