Potpisan ugovor: osigurana sredstva za rekonstrukciju i obnovu poda u Crkvi sv. Jurja u Đurđevcu


Petak, 6. prosinca 2019.

Župa sv. Jurja u suradnji s Gradom Đurđevcom prijavila je projekt rekonstrukcije podova te uvođenje podnog grijanja u Crkvi sv. Jurja te su uspješno osigurana sredstva preko Javnog poziva na prijavu na Program za ulaganja u zajednicu za 2019. godinu kojeg je raspisalo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Danas je naš župnik Marko Rac u prostoru Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU potpisao ugovor o dodijeli financijskih sredstava za projekt.

Kako su već krenuli prvi radovi u crkvi, radove su zajedno obišli župnik Marko Rac, gradonačelnik Hrvoje Janči i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, planiranje i komunalne djelatnosti Dejan Đud.

-Projektom će se sanirati pod u crkvi te postaviti novi sustav podnog grijanja budući da je pod u crkvi bio neravan te općenito u vrlo lošem stanju kao i grijanje koje nije bilo prilagođeno prostoru crkve. Pod crkve je oko 50 godina bio pokriven starim tepihom te je zasigurno zaslužio obnovu. Ovo je samo nastavak našeg ulaganja u uređenje i obnovu vjerskih objekata na području grada- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Ulaganjem će se osigurati pristupačnost crkvi i za teže pokretne osobe budući da će pod biti ravan, dok će se ugradnjom podnog grijanja učiniti boravak u crkvi ugodnijim za vjernike.

Svi radovi na rekonstrukciji i postavi novog poda završiti će se najkasnije do kraja siječnja 2020. godine, a do kraja radova mise će se održavati u velikoj dvorani u sklopu Župnog dvora.