Potpisani ugovori o početku radova na izgradnji vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete


Petak, 20. kolovoza 2021.

U utvrdi Stari grad Đurđevac održana je prva konferencija za tisak povodom predstavljanja infrastrukturnog projekta Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete te potpisivanja ugovora s izvođačima koji će započeti radove na sustavu javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Projekt je vrijedan 430 milijuna kuna koji obuhvaća područje naselja Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Šemovci, Hampovica, Delovi, Novigrad Podravski, Čepelovac, Budrovac i Grad Đurđevac predstavio je Tomislav Kolarić, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac koje su njegov korisnik.

-Osim unaprjeđenja sustava, projekt ima za cilj usklađivanje s EU Direktivama kao i poboljšanje stanja okoliša na razini aglomeracija. Tako će se optimizacijom javnog vodoopskrbnog  sustava osigurati kvaliteta i pouzdanost opskrbe pitkom vodom, dok će se razvojem sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda postići bolje stanje voda, veća stopa priključenosti stanovništva kao i veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja - istaknuo je Tomislav Kolarić.

Prva faza započela je još krajem 2014. godine, a radovi će trajati sve do kraja 2023. Kroz projekt izgradi će se 3265 metara transportnog vodoopskrbnog cjevovoda, 29 519 metara vodoopskrbne mreže i 3 349 kućnih priključaka na vodovodnu mrežu.

- Priključenje gotovo 11.300 stanovnika na novi sustav javne odvodnje i 9.500 stanovnika na novi sustav vodoopskrbe značit će osjetno povećanje kvalitete života na području aglomeracija te očekujemo da će velika većina njih iskoristiti mogućnost besplatnog priključka koju nudi ovaj projekt. Također, smanjenjem količine nepročišćenih otpadnih voda utjecat ćemo na zaštitu okoliša čime se postavljaju preduvjeti za održivi razvoj grada Đurđevca i okolnih općina - izjavio je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac, Tomislav Kolarić.

O značaju projekta govorili su i ostali dionici konferencije; Vesna Trbojević, načelnica Sektora djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja; Hrvoje Janči, gradonačelnik grada Đurđevca te Davor Vukmirić, zamjenik direktora Hrvatskih voda.

Gradonačelnik Hrvoje Janči uvodno je zahvalio predsjedniku Gradskog vijeća Grada Đurđevca gospodinu Željku Lackoviću i zamjeniku generalnog direktora, gospodinu Damiru Vukmiriću  na angažmanu oko pokretanja ovog projekta te je naveo kako bez njihove odlučnosti u ključnim fazama projekta danas ne bi bilo potpisivanja ugovora.

-Ovaj projekt ima veliki značaj ne samo za Grad Đurđevac već i za cijelu Đurđevačku Podravinu. Realizacijom ovog projekta naša komunalna tvrtka omogućit će našim stanovnicima 100%-tnu mogućnost priključenja na gradsku vodovodnu mrežu što nije slučaj u većini naselja u Hrvatskoj, kao i značajnu mogućnost priključaka na odvodnju gdje god je to dozvoljavala konstitucija terena. To je jako bitno jer na našem području imamo velike količine pitke vode, a znamo da je voda resurs budućnosti i to je ono što moramo sačuvati za budućnost - rekao je gradonačelnik Grada Đurđevca te pritom zahvalio svim partnerima na projektu, kao i direktoru Komunalija Tomislavu Kolariću i njegovom projektnom timu koji su doveli projekt do ove faze.

Za izgradnju/dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Đurđevca (izvođenje radova u naseljima Đurđevac, Budrovac i Čepelovac) potpisan je ugovor s tvrtkom Bistra d.o.o. vrijedan 70 milijuna kuna, te za Izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje općine Kloštar Podravski (izvođenje radova u naseljima Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Podravske Sesvete) ugovor  vrijedan 123 milijuna kuna. Radove na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Virje i  UPOV Podravske Sesvete, izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ferdinandovac vršit će Zajednica ponuditelja cestno podjetje Ptuj d.d. i Marn inženjering s kojima je potpisan ugovor vrijedan 36 milijuna kuna, dok će Uslugu nadzora nad izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete vršit će Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek s kojim su Komunalije d.o.o. potpisale ugovor u vrijednosti od 6,4 milijuna kuna.

Naslovna fotografija: Ivan Brkić