Pozitivno poslovanje svih gradskih tvrtki: Komunalije se mogu pohvaliti velikim investicijama i planovima


Nedjelja, 19. srpnja 2020.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca prva točka bila je razmatranje izvješća o poslovanju Komunalija. Uvodnu riječ imao je Tomislav Kolarić, direktor Komunalija Đurđevac koji je naglasio kako su Komunalije kao i proteklih godina jako dobro poslovale.

-Komunalije su u protekloj godini imale prihode od 17,6 milijun kuna dok su rashodi bili oko 17 milijuna kuna odnosno ostvarile dobit od 635.390,00 kuna prije oporezivanja. Povećanje ukupnog prihoda u odnosu na prošlu godinu rezultat je i veće priključenosti korisnika na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, te vlastitih radova i ostalih usluga. Tvrtka posluje stabilno i uspješno. Moram naglasiti kako je zabilježeno osjetno manje kvarova na cjevovodima, što utječe na stabilnost vodoopskrbne mreže – rekao je Kolarić te dodao kako je to rezultat ciljane obnove mreže tokom prijašnjeg razdoblja.

Istaknuo je kako Komunalije nisu stale na projektima već kako se paralelno provodi i radi na čak 12 projekta. Komunalije planiraju nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u Virju te je u tijeku izmjena projektne dokumentacije, nastavlja se ulagati u vodnokomunalnu infrastrukturu na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete, a ukupna vrijednost tog projekta iznosi 7 mil. kuna. Izrađuje se i projektna dokumentacija za izgradnju sustava odvodnje i prošišćivanja u prigradskim naseljima Sirova i Suha Katalena, Mičetinac i Sveta Ana.

Ipak najveći projekt za koji su u tijeku postupci javne nabave je Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete čija vrijednost iznosi 282 mil. kuna.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković dodao je i kako je ovo potvrda da je upravo đurđevačka aglomeracija postala najveća aglomeracija na području Koprivničko-križevačke županije prema volumenu korištenih sredstava.

-Projektom će se omogućiti bolja kvaliteta života i standard građana u ovom kraju Hrvatske. Njome će biti riješen cjelokupni problem vodoopskrbe i odvodnje na području cijele Koprivničko-križevačke županije – istaknuo je predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković .

Projekt obuhvaća izgradnju vodovoda i kanalizacije na području Grada Đurđevca i općina Virje, Novigrad Podravski, Novo Virje, Ferdinandovac, Podravske Sesvete i Kloštar Podravski. Provedbom projekta izgraditi će se 29,5 kilometara vodoopskrbne mreže, 3.349 kućnih priključaka na mrežu, crpna stanica i vodosprema u Čepelovcu, kanalizacijska mreža u dužini od 59,3 kilometara u Delovima, Novigradu Podravskom, Šemovcima, Hampovici, Đurđevcu, Čepelovcu, Budrovcu, Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom, Budančevici, Kozarevcu i Prugovcu, pročistač otpadnih voda u Ferdinandovcu, dok će se za pročistače u Virju i Podravskim Sesvetama povećati kapaciteti. Izgradit će se 33 objekta, a priključak na kanalizaciju će dobiti 3.776 kućanstava.

Radovi će se odvijati paralelno na svim jedinicama lokalne samouprave kako bi do 2023. godine uspješno realizirali ovaj važan projekt, a to je povećanje priključenosti stanovništva na stabilan sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kako bi zaštitili bogatstvo podzemne vode, kojom ovo naše područje obiluje.

– Ovih 282 milijuna kuna zasigurno će biti jedan veliki ekonomski zamašnjak za one tvrtke koje će raditi, a to neće biti jedna tvrtka već konzorcij – istaknuo je Lacković te je zaključio kako vjeruje da će Grad Đurđevac u svemu tome zauzeti ono mjesto koje mu pripada. Na kraju je čestitao i pohvalio djelatnike Komunalija koji provode ove velike projekte, a istovremeno se ne povećava broj zaposlenih u Komunalijama.

Bitno je napomenuti da su i ostale gradske tvrtke poslovale stabilno i pozitivno, te da redovno podmiruju svoje obveze prema dobavljačima.