Prezentacija rezultata pilot projekta


Ponedjeljak, 27. studenoga 2006.

Dana 23. studenoga 2006. godine  s početkom 9,45 sati u prostorijama Hotela "PICOK"  Trg sv. Jurja 6, Đurđevac, održana je prezentacija pilot projekta zaštite "Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci". Suradnjom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Državnog zavoda za zaštitu prirode, "Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci" ušao je u pilot projekt zaštite i upravljanja potencijalnim područjima ekološke mreže Natura 2000 u sklopu CARDS projekta "Institucionalno jačanje Državnog zavoda za zaštitu prirode".    U okviru navedenog projekta, uz financijsku potporu iz CARDS programa Europske unije u Republici Hrvatskoj te suradnjom s lokalnim partnerima izgrađena je promatračnica i ugibalište na "Posebnom geografsko-botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci". Također je izrađen i prijedlog plana upravljanja ovim zaštićenim područjem. Prezentacija cijelog projekta održana je uz sudjelovanje ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije gospođe Željke Kolar, gospodina Oskara Benedikta, savjetnika Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, gospodina Davorina Markovića, ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu prirode, gospodina Jerneja Stritiha, voditelja CARDS projekta, gospodina Davora Percana, voditelja projekta Okoliš, energetika i prirodni resurski kod Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj i gospođice Ane Štrbenac, načelnice Odjela za divlje i udomaćene svojte i staništa Državnog zavoda za zaštitu prirode.    Uskoro više obavijesti o realizaciji  ovog pilot projekta.