Projekt In-LoRe: Grad Đurđevac uvodi e-račun


Četvrtak, 18. listopada 2018.

Naziv projekta: In-LoRe

Naziv korisnika: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ukupna vrijednost projekta: 1.021.025,23 €

EU sufinanciranje projekta:   765.769,00 €

Razdoblje provedbe projekta: 3.9.2018. – 2.10.2019.

Kratki opis projekta: Grad Đurđevac partner je na projektu kojim se želi postići daljnja transformacija javnog i državnog sektora za uvođenje digitalnih procedura u procese fakturiranja, kao i ostvarivanje svih ostalih prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna.

Ciljevi projekta: Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom "eRačun za državu".

Očekivani rezultati projekta: osposobljavanje javne uprave za razmjenu eRačuna, kao i pripremu tijela javne uprave za njihove predstojeće obveze vezane uz primjenu eRačuna

Kontakt osoba: Tatjana Trogrlić, 048/811-052

racunovodstvo@djurdjevac.hr

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija instrumentom za povezivanje Europe.