Projekt izgradnje sortirnice prošao prvu stepenicu provjere: građani sve više odvajaju otpad i tako čuvaju okoliš


Subota, 28. studenoga 2020.

Nakon dobre vijesti da je projekt kompostane pred potpisom ugovora u Grad Đurđevac stigla je još jedna odlična vijest koja potvrđuje uspješnost Grada Đurđevca u prijavi i provođenju projekta, a radi se o projektu sortirnice koji je prošao prvu stepenicu provjere.

Radi se o projektu kojim će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za gospodarenje otpadom namijenjenog razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica).

Tijekom 36 mjeseci provest će se sljedeće aktivnosti: nabava usluge izgradnje i izgradnje objekta, nabava usluge opremanja i opremanje objekta postrojenja sortirnice, upravljanje projektom te informiranje i vidljivosti.

Izgradnjom navedenog objekta, direktno će se pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada, stvorit će se uvjeti za povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada koji je pogodan za recikliranje te će se u prvoj punoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole ostvariti 620 tona navedenog otpada. Postrojenje će biti smješteno na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski.

-Zadovoljni smo rezultatima koje imamo u posljednje dvije godine jer je napredak u recikliranju očit. Količine su u stalnom porastu tako da u ovoj godini očekujemo još više odvojenog otpada. Odlagalište se u ovoj situaciji i sporije puni jer stiže manje količina komunalnog otpada. S obzirom na očekivano značajno povećanje odvojeno prikupljenog otpada, pokazalo se potrebnim izgraditi sortirnicu. Važnost očuvanja okoliša i odvajanje otpada očito su ušli u naviku većini građana, a to možemo zahvaliti i projektima čiji je cilj ukazati građanima na važnosti gospodarenja otpadom koje provode Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom -rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Sortirnica predstavlja još samo jedan korak u cjelovitom rješavanju problematike gospodarenja otpadom u gradu Đurđevcu te zajedno s nabavom vozila za odvojeno prikupljanje otpada i gradnjom kompostane osigurat ćemo samostalnost i samodostatnost, dok ćemo s reciklažnim dvorištem dobiti jednu zaokruženu priču – rekao je gradonačelnik.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.348.805,54 kn, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznose 4.546.484,70 kn, a Grad Đurđevac će financirati ostatak u iznosu 802.320,84 kn.