Radovi na društvenim domovima na području Grada Đurđevca.


Petak, 7. rujna 2007.

Sukladno odlukama Gradskog poglavarstva Grada Đurđevca, u tijeku su radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija i krovišta u društvenim domovima u naseljima Suha Katalena, Budrovac, Mičetinac, Čepelovac i Severovci. Radovi su vrijednosti cca 180.000,00 kuna.