Radovi u Đuriševićevoj ulici u Đurđevcu.


Petak, 7. rujna 2007.

SEGRAD d.d. Đurđevac ovih dana privodi kraju radove na uređenju komunalne infrastrukture, staze i parkirališta u ulici Ivana Đurišeića u Đurđevcu. Investicija je vrijedna cca 500.000,00 kuna, a paralelno s uređenjem staze ELEKTRA Koprivnica vrši zamjenu električnih drvenih stupova s novim betonskim i postavu nove javne rasvjete.