Saziv 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Subota, 17. ožujka 2012.

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 3. i članka 58. Poslovnika Gradskog  vijeća  Grada Đurđevca  ("Službene novine Grada Đurđevca ", broj 4/09.),

S A Z I V A M
25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca, za dan 22. ožujka (četvrtak) 2012. godine u 16.00 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, Ulica Stjepana Radića 1, Đurđevac. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D :

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
2. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine, s prijedlogom Zaključka.
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka.
11. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka.
12. Donošenje Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Đurđevca.
13. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Đurđevca (prostor „stare tržnice“).
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec veljaču 2012. godine.
15. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 811-052 ili 811-106.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivica Djopar, dr. vet. med., v. r.