SAZIV konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Srijeda, 19. lipnja 2013.

Po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske, predstojnica Elizabeta Repić Perković sazvala je za 20. lipnja 2013. (četvrtak) u 9,00 sati Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Saziv možete preuzeti na linku niže: SAZIV KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐURĐEVCA