Seminar za turističke vodiće


Srijeda, 22. srpnja 2009.

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije i Turistička zajednica Grada Đurđevca u suradnji sa Visokom poslovnom školom Utilus iz Zagreba pokreću seminar za turističke vodiče. Direktor Turističkog ureda TZ KKŽ Zdravko Mihevc i Predsjednik Turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman na sastanku održanom u Visokoj poslovnoj školi Utilus dogovorili su detalje vezane uz održavanje seminara.   Predbilježbe za pohađanje seminara vršit će se do 31. kolovoza 2009. godine u Turističkom uredu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije i Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca. Seminar će se, ukoliko će biti dovoljno zainteresiranih, održavati u mjesecu listopadu u Koprivnici. Sve informacije vezane za održavanje seminara za turističke vodiče možete pronaći na web stranicama županijske turističke zajednice i grada Đurđevca (www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr, www.djurdjevac.hr u desnom izborniku na linku Informacije TZ )  ili na brojeve telefona 048/624-408, 048/812-046.