5. sjednica Gradskog vijeća posvećena gospodarstvu


Petak, 19. rujna 2014.

Na jučerašnjoj 5. sjednici Gradskog vijeća svih 7 točaka doneseno je jednoglasno. Na taj način i oporba je u potpunosti podržala prijedloge gradonačelnika Željka Lackovića. Odmah na početku sjednice dvije točke izostavljene su s dnevnog reda (Donošenje Odluke o visini početne prodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama Grada Đurđevca i Donošenje Programa mjera za poticanje zapošljavanja na području Grada Đurđevca), budući da se Ministarstvo financija nije očitovalo na upit Grada Đurđevca o navedenim točkama do početka sjednice, a umjesto istih dodane su točke „Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – asfalterski radovi za 2014. godinu.“ i „Donošenje Programa o izmjeni Programa subvencioniranja poljoprivrede za razdoblje od 2013. do 2015. godine.”..

Izmjene i dopune Proračuna, kako je napomenuo gradonačelnik, nužne su kako bi se povećala stavka za otkup građevinskog zemljišta s 1.500.000,00 kuna na 3.000.000,00 kuna, a za iznos povećanja stavke smanjili su se izvori financiranja za projekte za koje se zna da se neće realizirati u ovoj godini ili će se realizirati putem javne nabave. Ujedno je donesena i Odluka o kupnji nekretnina u Poslovnoj zoni A, Odluka o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata i Odluka o kreditnom zaduživanja Grada Đurđevca kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za otkup građevinskog zemljišta u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a zbog koje je i predložen rebalans Proračuna.

Članovi Gradskog vijeća donijeli su i Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca  - asfalterski radovi za 2014. godinu.

Na prijedlog gradonačelnika Željka Lackovića Gradsko vijeće donijelo je izmjenu u Programu subvencioniranja poljoprivrede kojom je povećan udio poticaja za sufinanciranje pčelarstva na način da će se umjesto dosadašnjih 30,00 kuna po košnici sufinancirati proizvodnja meda s 50,00 kuna po košnici.