Održana 2. sjednica Gradskog vijeća


Petak, 19. srpnja 2013.

Danas je održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca s početkom u 16,00 sati. Predloženi dnevni red sjednice dopunjen je s još dvije točke: Donošenjem Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za pokretanje postupka javne nabave za rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora Dječjeg vrtića «Maslačak» Đurđevac i Pitanja članova Gradskog vijeća.

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli Rješenja o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća, Odluku o gradskim porezima, Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca, Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije, Odluku o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Đurđevca, Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području Grada Đurđevca u 2013. godini, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu - Proračunske zalihe, za mjesec lipanj 2013. godine, Zaključke o davanju suglasnosti ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac i ravnateljici Gradske knjižnice Đurđevac za potpis Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Đurđevca za pokretanje postupka javne nabave za rekonstrukciju i prenamjenu tavanskog prostora Dječjeg vrtića «Maslačak» Đurđevac.

Članovi Gradskog vijeća, na temelju podnesenog amandmana članice Gradskog vijeća Milice Fuček i na prijedlog člana Gradskog vijeća Marijana Štimca, donijeli su Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.

Članovi Gradskog vijeća izabrani s kandidacijske liste HDZ-a i SDP-HNS-HSU većinom glasova izglasali su izostavljanje točke 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima, točke 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama djelatnika Centra za kulturu Đurđevac i točke 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Đurđevac s dnevnog reda.

U posljednjoj točki dnevnog reda Pitanja članova Gradskog vijeća, pitanja su obuhvaćala projekt socijalizacije romske nacionalne manjine za koji je Dječji vrtić dobio sredstva iz fondova Europske unije, projekt sanacije odlagališta, sastanak održan prije par tjedana s predstavnicima političkih stranaka s područja Grada Đurđevca i općinskih načelnika susjednih općina vezano uz premještanje Zemljišno-knjižnog odjela iz Đurđevca, popunjenost hostela u Prvić Luci, rad zamjenice gradonačelnika od dana kad je stupila na dužnost, te da li je ostvaren prihod od 3% od poreza na promet nekretnina prodajom Nature agro u stečaju.