Održana 2. sjednica Gradskog vijeća


Utorak, 22. travnja 2014.

Na 2. sjednici Gradskog vijeća koja je održana danas, 22. travnja 2014. godine, za potpredsjednika je izabran Vlado Leščan (kandidacijska lista grupe birača) koji zbog poslovnih obaveza nije bio prisutan na konstituirajućoj sjednici.

Dnevni red sjednice nadopunjen je i s još 1 točkom dnevnog reda, odnosno donošenjem Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnina.  Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đurđevca, Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone na području Grada Đurđevca u 2014. godini i Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac.

Jednoglasno je donesena i Odluka o dodjeli priznanja Grada Đurđevca:

  • Javno priznanje Povelja Grada Đurđevca dodijelit će se:
  1. gospođi Marti Kolar, za dugogodišnji angažman u Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac,
  2. gospodinu Milunu Stojanoviću, dobrovoljnom darivatelju krvi, za darovanih 100 doza krvi,
  3. gospođi Božici Posavec, za dugogodišnji angažman u Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac.
  • Javno priznanje Zlatna plaketa "Sveti Juraj" dodijelit će se:
  1. Gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, povodom 50.-te obljetnice rada,
  2. Karate klubu Đurđevac, za dosadašnja sportska postignuća,
  3. Gospođi Nevenki Lončar, prof. za značajan doprinos u društvenom i obrazovnom životu na području Grada Đurđevca.
  • Javno priznanje Nagrada za životno djelo dodijelit će se:
  1. Gospodinu Marinku Ivaniševiću, za doprinos ugledu i promociji Grada Đurđevca u zemlji i svijetu.