Proračun Grada Đurđevca za 2014. – 45.360.641,49 kuna


Ponedjeljak, 7. srpnja 2014.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na svojoj 3. sjednici o svih 50 točki dnevnog reda raspravljalo je duga 4 sata. Na početku sjednice prisegu je položio Davor Čižmešinkin, budući da je član Gradskog vijeća Zdravko Lenardić podnio ostavku na dužnost člana Gadskog vijeća zbog obavljanja nespojive dužnost. Predloženi dnevni red dopunjen je s još tri točke dnevnog reda.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu i sva izvješća i programe Grada, gradskih ustanova i poduzeća za prethodnu godinu, odnosno od točke 1. - 18., gradonačelnik je zajednički obuhvatio u obrazloženju gdje je napomenuo kako je 2013. godina bila godina štednje i zatvaranja obaveza, u kojoj nije bilo novih investicija već su se završavale one ranije dogovorene. Izvješća za prethodnu godinu jednoglasno su prihvaćena.

Jednoglasno je donesena i izmjena Poslovnika Gradskog vijeća prema kojoj će članovi Gradskog vijeća od sada materijale za sjednicu Vijeća primati u elektroničkom obliku, budući da je Grad osigurao za svakog člana Gradskog vijeća tablet, u cilju uštede papira i tonera. Vijeće je donijelo i odluku o osnivanju javne ustanove Muzej Grada Đurđevca za obavljanje muzejske djelatnosti, dok će Centar za kulturu Đurđevac prestati s radom. Trgovačko društvo TOT-PROMET d.o.o. Đurđevac dodatno je djelomično oslobođeno plaćanja komunalnog doprinosa pod uvjetom da izgradi građevinu namjenjenu poduzetničkoj djelatnosti i započne obavljati poslovnu aktivnost u roku od 18 mjeseci od donošenja Odluke Vijeća. O prodaji nekretnine u Prvić Luci članovi Gradskog vijeća ponovno su raspravljali. Čak ni početna cijena nekretnine u iznosu 6.000.000,00 kuna ni obrazloženje gradonačelnika o razlozima prodaje nekretnine nije uvjerilo oporbu da podrži Odluku o prodaji nekretnine, koja je mišljenja da zbog trenutno nepovoljnog stanja na tržištu nekretnina nije vrijeme za prodaju. Otkupne cijene zemljišta u Poslovnim zonama A i B te na području oko Starog grada u Đurđevcu predložene su od strane tima ovlaštenih sudskih vještaka, a sve zbog potrebe Grada za tim zemljištima radi daljnjeg razvoja Grada. Zbog usklađivanja s novim zakonskim odredbama nosena je Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Đurđevca, kao i Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika. Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog otpada na području Grada Đurđevca odlukom je dodjeljeno Komunalnim uslugama Đurđevac koje će na području grada i prigradskih naselja odvojeno prikupljati otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil i krupni (glomazni otpad). Podržane su i izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima prema kojima će se dosadašnje komunalne djelatnosti koje fizičke ili pravne osobe obavljaju na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, sada obavljati na temelju odluke o objavi prikupljanja tri ponude koju donosi gradonačelnik. Razrješeni su i umjesto njih imenovani novi članovi Stožera za zaštitu i spašavanje i Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca, te su Upravnom odjelu za zdravstveno-socijalne djelatnosti KKŽ predložene kandidatkinje za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Đurđevca.

Proračun Grada za 2014. godinu predložen je u iznosu 45.360.641,49 kuna, dok su rashodi predloženi u iznosu 41.685.000,00 kuna. Detaljnim izlaganjem gradonačelnika Željka Lackovića o prihodima i projektima Grada, članovima Gradskog vijeća prezentiran je Proračun u kojem se u odnosu na prethodnu godinu povećavaju sredstva namijenjena Turističkoj zajednici, naknada za umanjenu tržišnu vrijednost, vjerskim zajednicama, Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca, Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac, studentski krediti sa 700,00 kn na 1.500,00 kn mjesečno, zatim sufinanciranje nabave knjiga za učenike osnovne i srednje škole. Na predloženi Proračun Grada za 2014. godinu Klub vijećnika HDZ-a podnio je amandman kojim je zatražio da se iz Proračuna izuzmu prihodi od prodaje nekretnine u Prvić Luci u iznosu 6.000.000,00 kn. Iako je podnesen amandman od strane oporbe, oporba se u jednom složila s gradonačelnikom - proračun je realan, ambiciozan i perspektivan, s puno kvalitetnih projekata. Proračun je podržalo 8 vijećnika, dok su kod oporbe 4 vijećnika bila protiv i 1 suzdržan. Programe u sklopu Proračuna za 2014. podržali su svi članovi Gradskog vijeća uz obrazloženje da se radi o kvalitetnim i perspektivnim programima za Grad Đurđevac.

U svrhu dovršenja postupka izrade katastra nekretnina na području Grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) i dovršenja I. i II. faze katastarske izmjere donesen je Zaključak o prihvaćanju Dodataka Sporazuma, Okvirnog sporazuma i Ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga kako bi se izvođaču isplatila sredstva predviđena Ugovorom,  a sve s ciljem da građani imaju upisane objekte. Dana je suglasnost ravnateljici Centra za kulturu Đurđevac Editi Janković Hapavel za potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za program zaštite kulturnog dobra - Stari grad Đurđevac. Prihvaćen je i Međusobni sporazum Grada Đurđevca i Marijanke Plemenčić o načinu i rokovima otplate duga Marijanke Plemenčić prema Gradu Đurđevcu, s osnova uplaćenih sredstava Zagrebačkoj banci d.d. iz oročenog garantnog depozita prema Programu "Poduzetnik 1" i "Poduzetnik 2".