Smanjenje cijena odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada


Utorak, 7. veljače 2017.

S ulaskom u novu godinu, Grad Đurđevac i Komunalne usluge razveselili su građane manjim računima za sakupljanje i odvoz otpada, a ovo smanjenje zasigurno će pozitivno utjecati i na budžet domaćinstva.

Niže cijene primjenjuju se  od početka godine, pa sada građani za tri odvoza mjesečno za volumen posude od 80l plaćaju 30,98 kn umjesto 33,00 kn, za posudu od 120l 45,85 kn umjesto 49,45 kn dok samci i korisnici zajamčene minimalne naknade plaćaju 15,49 kn umjesto 22,95kn.

Poslovni subjekti za četiri odvoza za posudu od 80l plaćaju 45,58 kn umjesto 47,60 kn, za 120l plaćaju 73,75kn umjesto 77,35 kn, a za posudu od 240l plaćaju 147,50 kn umjesto 154,69 kn.

Komunalne usluge sakupljanje otpada obavljaju s tri specijalna vozila za prijevoz otpada, a na području grada prikuplja se otpad od 2.600 kućanstava i oko 300 poslovnih subjekata.

Na niže cijene utječe i velika količina prikupljenog odvojenog otpada koja je rezultat sve veće svjesnosti građana o odvajanju otpada. U tijeku je provođenje pilot projekta kojim je građanima omogućeno i odvajanje papira i plastike putem vrećica u kućanstvima. Do sada je na taj način prikupljeno više od 7 tona otpada.

Na području Grada Đurđevca postavljeni su i zeleni otoci na 36 lokacija sa ukupno 97 kontejnera. Tako su građani u 2016. godini odvojenim prikupljanjem skupili čak 62 tone otpada.

Ovim aktivnostima povećavaju se količine sakupljenog otpada, te se istodobno smanjuju količine otpada na odlagalištu.

Na promjenu cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada prethodnu suglasnost dao je Grad Đurđevac i Savjet za zaštitu potrošača.