Suglasnost na darivanje vozila


Četvrtak, 2. studenoga 2006.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca dalo je suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac za darovanje vozila vatrogasne autocisterne FAP 1620 KC 804 D  Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Ferdinandovac. Za  navedenu autocisternu Dobrovoljno vatrogasno društvo Ferdinandovac će Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca pokloniti malo navalno vozilo Zastava 640 koju će Vatrogasna zajednica dati na korištenje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sirova Katalena.