U cijelosti izvršeno plaćanje prema Programu subvencioniranja poljoprivrede


Srijeda, 8. siječnja 2014.

Grad Đurđevac je u cijelosti izvršio plaćanje prema Programu subvencioniranja poljoprivrede za 2013. godinu. Sukladno Programu isplaćena su financijska sredstva u iznosu od 197.244,50 kuna.

Javni poziv za subvencioniranje proizvođača meda od 30,00 kuna po košnici bio je otvoren do 15. prosinca 2013. godine, te je Grad obradio pristigle zahtjeve i prema dostavljenim podacima izvršio isplatu subvencije u ukupnom iznosu od 60.270,00 kuna. Subvencija u iznosu od 21.350,00 kuna isplaćena je 11. listopada 2013. godine na temelju 11 pristiglih zahtjeva, dok je preostalih 38.920,00 kuna isplaćeno nakon završetka Javnog poziva sljedećim medarima: Željku Manoliću (1.200,00 kuna), Josipu Pintaru (3.210,00 kuna), Ivančici Prilika (2.400,00 kuna), Đuri Škurdija (750,00 kuna), Slavku Sedmak (3.600,00 kuna), Ignaciju Sedmak (1.620,00 kuna), Martinu Robotiću (900,00 kuna), Dragutinu Prelec (1.290,00 kuna), Željku Seleš (600,00 kuna), Igoru Petroviću (630,00 kuna), Željku Miloš (1.200,00 kuna), Zlatku Miloš (420,00 kuna), Mirjani Kovčalija (750,00 kuna), Hrvoju Ščuka (4.500,00 kuna), Sanji Lacković (900,00 kuna), Savi Preradoviću (1.350,00 kuna), Darku Zvonar (5.000,00 kuna), Marijanu Panić (1.260,00 kuna), Pčelarskoj zadruzi "APIMED" (5.000,00 kuna) i Mariu Rogoz (2.340,00 kuna).

Javni poziv za ostvarivanje subvencija za podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda na području Grada Đurđevca od 2,00 kn po loznom cijepu za vinograde i 4,00 kn po voćnoj sadnici bio je otvoren do 15. prosinca 2013. godine, te je Grad obradio pristigli zahtjev i prema dostavljenim podacima izvršio isplatu subvencije u ukupnom iznosu od 7.000,00 kuna. Subvencija za podizanje višegodišnjeg nasada vinograda isplaćena je Boži Divjačku u iznosu 7.000,00 kuna.

Javni poziv za ostvarivanje subvencija za proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima (plastenici ili staklenici) na području Grada Đurđevca od 2,00 kuna/m2 bio je otvoren do 15. prosinca 2013. godine, te je Grad obradio pristigle zahtjeve i prema dostavljenim podacima izvršio isplatu subvencije u ukupnom iznosu od 23.034,00 kuna. Subvencija je isplaćena Miroslavu Mihaljeviću (1.600,00 kuna), Božici Vrbančić (4.000,00 kuna), Kseniji Tudić (800,00 kuna), Mirku Škudar (4.000,00 kuna), Lovri Bartovčak (4.000,00 kuna), Jasmini Halapa (1.600,00 kuna), Zdravku Plazek (3.034,00 kuna) i Obrtu "Staklenici" vlasnika Marija Andreate (4.000,00 kuna).

Poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Đurđevca za umjetno osjemenjivanje goveda i krmača Grad je izvršio isplatu subvencije u ukupnom iznosu od 105.220,00 kuna, a za pregled konjske krvi isplaćeno je 1.720,50 kuna.