Potpisani ugovori za izgradnju i opremanje sortirnice i kompostane


Četvrtak, 4. studenoga 2021.

U utvrdi Stari grad održana je konferencija te potpisivanje ugovora za projekte Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac i Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu.

Ovim događajem nastavlja se niz kontinuiranog ulaganja u sustav gospodarenja otpadom.

-Znamo da je Grad Đurđevac uspješan po povlačenju EU sredstava jer prema podacima FINA-e smo četvrti takav grad u Hrvatskoj. Ovdje se to vidi i kroz sustav gospodarenja otpadom tako da smo uspješno povukli EU sredstva za četiri projekta, te uz izgradnju kompostane i sortirnice ranije smo imali nabavu komunalnih vozila i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 17 milijuna kuna, od čega je 11 osigurano upravo iz EU fondova - istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Za izgradnju i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac ugovor je sklopljen između tvrtki Komunalne usluge d.o.o., Komfort d.o.o. i Tehnix d.o.o., a planiranim projektom izgradit će se i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada minimalnog kapaciteta 2.000 tona godišnje te planiranog maksimalno iskorištenog operativnog kapaciteta 3.000 tona biootpada godišnje, čime će se uspostaviti dodatni kapaciteti za recikliranje otpada uključeni u sustav gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Ugovor je sklopljen .

Nadalje, u sklopu provedbe projekta Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu, planira se izgradnja i opremanje postrojenja za gospodarenje otpadom namijenjenog razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, odnosno sortirnica kojom će se direktno povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te stvoriti uvjeti za povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada koji je pogodan za recikliranje, a ugovor za opremanje sklopili su Grad Đurđevac i tvrtka Tehnix.

-Izgradnja ovih objekata dugoročno će imati brojne pozitivne učinke na kvalitetu života stanovništva kroz smanjivanje ilegalno odbačenog otpada, smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište te povećanje stope recikliranja otpada - zaključila je direktorica Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Bara Čubelić.

-Uz postojeće reciklažno dvorište realizacijom ovih projekata imat ćemo zaokruženu priču gospodarenja otpadom i  na taj način našim građanima pružiti ne samo visoku razinu usluge već i omogućiti plaćanje najniže cijene odvoza otpada u okolici  - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

 

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac, KK.06.3.1.15.0010
Naziv korisnika: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 8.885.439,45 kuna
EU sufinanciranje projekta: 3.305.304,76 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 20.12.2019. – 21.09.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu, KK.06.3.1.12.0014
Naziv korisnika: Grad Đurđevac
Ukupna vrijednost projekta: 5.348.805,54 kuna
EU sufinanciranje projekta: 4.480.782,19 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 20.08.2019. – 31.10.2022

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“