Vozači oprez: u tijeku radovi na uređenju javnih površina i obnovi horizontalne signalizacije na prometnicama


Petak, 9. lipnja 2023.

U tijeku su radovi na obnovi horizontalne prometne signalizacije na gradskim prometnicama.

Obnova horizontalne signalizacije obuhvaća obnovu središnjih linija, pješačkih prijelaza, otoka, stop linija te ostalih oznaka, a radi se o redovnom godišnjem iscrtavanju. Dobro označena horizontalna signalizacija omogućuje bolju i sigurniju vožnju svim sudionicima prometa.

S obzirom da je ovih dana sve u znaku nadolazeće Picokijade u gradu se rade i ostali manji komunalni zahvati te su u tijeku i radovi na uređenju gradskih površina. Stoga se mole vozači za pojačan oprez za vrijeme trajanja ovih radova.