Zaštita polja od divljači: Grad Đurđevac poljoprivrednicima sufinancira nabavu električnog pastira


Ponedjeljak, 17. listopada 2022.

Grad Đurđevac poziva sve zainteresirane poljoprivrednika da se podnesu zahtjev i prijave se za sufinanciranje nabave električnog pastira putem Programa potpora za zaštitu poljoprivrednih površina od divljači na području Grada Đurđevca.

Ovaj program je usmjeren zaštiti poljoprivrednih nasada i površina te naselja od ulaska divljači te nastanka šteta.

-Potpora se odobrava poljoprivrednicima za subvencioniranje troškova ograđivanja poljoprivrednih površina što uključuje troškove nabavke električnog pastira. Maksimalan iznos potpore po korisniku je 1/3 dokumentiranih troškova bez PDV-a, a maksimalno do 20.000,00 kuna po zahtjevu. Uvjet za odobravanje potpore je postava električnih ograda tzv. pastira na granici šumskog i poljoprivrednog zemljišta radi zaštite što veće površine poljoprivrednog zemljišta od ulaska divljači- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Divljač i velike štete koje ona stvara na usjevima dugogodišnji su problem ne samo naših poljoprivrednika, već i poljoprivrednika diljem zemlje. Grad Đurđevac konstantno prilagođava svoje mjere za dodjelu bespovratnih sredstava potrebama građana i poduzetnika pa je tako i ovaj program donesen na inicijativu naših poljoprivrednika još 2020. godine. Cilj programa je cjelovito rješavanje ove problematike i smanjenje broja nastalih šteta na našem području- rekao je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković.

Dokumentacija za prijavu: