Obrasci


Pozivaju se udruge da se prijave na natječaj za financiranje programa i projekata u 2020.

Ponedjeljak, 10. veljače 2020.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti […]

Raspisane mjere za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2018.

Petak, 6. travnja 2018.

Grad Đurđevac je objavio javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednike s područja Grada Đurđevca, a za ulaganja u turističku djelatnost (izgradnju bazena), za sufinanciranje izrade promotivnih materijala u kojima je uključena oznaka kvaliteta Podravina, za vinare pokrivanje troškova dobivanja markica za stavljanje vina na tržište, te mjere osjemenjivanja junica i krmača. Potpore […]