Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. – razina 22 i 23, Grad Đurđevac

Četvrtak, 18. veljače 2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. – razina 22, Grad Đurđevac BILJEŠKE 31.12.2019. GRAD (22) (002) Razina 22 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika BILJEŠKE 31.12.2020. GRAD (23) Razina 23