12. Županijska smotra dječjeg folklora Koprivničko-križevače županije

Petak, 19. lipnja 2015.

Dom kulture Đurđevac, 17:00 h

Organizator: Zajednica kulturno umjetničkih udruga KKŽ, KUD Petar Preradović, Đurđevac