13. Međunarodni dječji festival Kukuriček 2015, Đurđevac

Subota, 20. lipnja 2015.

Sportska dvorana Strukovne škole, Đurđevac 19:30 h

Organizator: Udruga Kukurijek i Turistička zajednica Grada Đurđevca