9. Likovna radionica Peski-art 2021. Đurđevac

Subota, 9. listopada 2021.

SUBOTA, 09. listopada 2021., Dom Mladen Markač
09.00h – 15.00h 9. Likovna radionica “PESKI-ART 2021. ĐURĐEVAC”

Organizator: Udruga “Peski-Art Đurđevac”