Betlehemsko svjetlo mira u Đurđevcu

Nedjelja, 20. prosinca 2015.

Betlehemsko svjetlo mira događaj je u kojem sudjeluju izviđači cijeloga svijeta prenoseći svjetlost mira i ljubavi u svoje zajednice. Saveza izviđača Hrvatske sudjeluje u prenošenju Svjetla od 1992. godine, a donoseći Svjetlo skauti žele prenijeti poruku da su najbolji dio našega života često mala, bezimena, nezapamćena djela dobrote i ljubavi koja su potrebna svakom od nas.

Svjetlo dolazi u Đurđevac 13. prosinca u nedjelju, a svečana misa na kojoj će građani moći zapaliti svoje svjetlo biti će u nedjelju 20. prosinca u 11,00 sati.

“Nosimo mir u sebi da bi dijelili mir s vama.

12308711_678351085599867_1014302513728517128_n