Blagdani nam stižu- tradicionalna školska priredba za građanstvo

Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.

16.12.2019. Sportska dvorana Osnovna škola Đurđevac

17:00h BLAGDANI NAM STIŽU – tradicionalna školska priredba za građanstvo

Organizator: Osnovna škola Đurđevac