Deset godina sjećanja na Ivana Lackovića Croatu

Petak, 29. kolovoza 2014.

Izložba u galeriji Stari grad Đurđevac može se posjetit od 29. kolovoza do 13. rujna 2014.

Prije deset godina, točnije 29. kolovoza 2004. godine zaokružen je životni i umjetnički ciklus Ivana Lackovića Croate.  Jedan dio Lackovićevog stvaralaštva, njegovu strast prema umjetnosti, uvažavanje svih umjetničkih stavova i poetika, ljubav prema čovjeku i zavičaju, može se osjetiti u đurđevačkoj donaciji smještenoj u utvrdi Stari grad. Riječ je o  preko dvije tisuće darovanih umjetničkih i etnografskih  predmeta i plakata  te isto toliko knjiga i kataloga prije svega s područja likovnih umjetnosti. Zahvaljujući ovoj donaciji i uređenim galerijskim prostorima, đurđevačka utvrda Stari grad, postala je nezaobilazna turistička odrednica ovoga dijela Hrvatske, a Đurđevac grad primjerenog kulturnog dosega. Takvom statusu dobrim dijelom može se zahvaliti i Ivanu Lackoviću Croati, slikaru, grafičaru, kolekcionaru i počasnom građaninu Grada Đurđevca.