Dječja Alka i stari sportovi

Subota, 3. rujna 2016.

U subotu 3. rujna ispred utvrde Stari grad s početkom u 10,00 sati održati će se natjecanje djece u starim sportovima i dječjoj Alci.