Edukativno predavanje “Blagodati kretanja i boravka u prirodi na psihofizičko zdravlje” – Klaudija Seđek (HGSS)

Srijeda, 7. lipnja 2023.

  • 7. lipnja 2023. u 19,00 sati, Gradska knjižnica Đurđevac – Edukativno predavanje “Blagodati kretanja i boravka u prirodi na psihofizičko zdravlje” – Klaudija Seđek (HGSS)

Osim brojnih koristi za zdravlje, redovita tjelesna aktivnost ima velike socijalne i psihološke dobrobiti. Za razliku od medicine koja će reagirati kada je bolest već nastupila, vlastitim angažmanom se možemo usmjeriti na njezinu prevenciju u sklopu svojih mogućnosti – dakle, pokretom.