Đurđevački sajam rukotvorina

Subota, 24. lipnja 2023.

SUBOTA, 24. lipnja 2023.

10:00 Starogradska ulica

ĐURĐEVEČKI SAJAM RUKOTVORINA

Organizator: Turistička zajednica Grada Đurđevca