FESTIVAL ŽENSKIH TAMBURAŠKIH SASTAVA

Petak, 28. lipnja 2019.

PETAK, 28. lipnja 2019.

19:00 Trg sv. Jurja

FESTIVAL ŽENSKIH TAMBURAŠKIH SASTAVA
Nastup: TS Cice i TS Garavuše

Organizator: Turistička zajednica Grada Đurđevca