Karavana prijateljstva

Četvrtak, 21. lipnja 2018.

ČETVRTAK, 21. lipnja 2018.

19:30 Dvorište utvrde Stari grad

KARAVANA PRIJATELJSTVA

– biciklistički maraton Vukovar – Ljubljana

Organizator: Savez hrvatskih društava u Sloveniji i ZSU Grada Đurđevca