Konceri TS Dangube i OLD BIG BAND

Petak, 24. lipnja 2016.

Veliki šator kod utvrde Stari grad u 00,00 h

KONCERT – TS „DANGUBE“

KONCERT – „OLD BIG BAND“

Organizator: Stari grad d.o.o.