Koncert klasične glazbe- Zagrebački solisti

Nedjelja, 25. rujna 2022.

25. rujna 2022. četvrtak u 20:00 h – utvrda Stari Grad

ZAGREBAČKI SOLISTI – koncert klasične glazbe

  • Sreten Krstić – koncertni majstor
  • Krunoslav Marić, Marko Glogović, Davor Philips, Ivan Novinc, Mislav Pavlin – violine
  • Hrvoje Philips, Marko Otmačić – viole
  • Luka Galuf, Tonka Javorović – violončela
  • Antal Papp – kontrabas

Uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.