Nova komedija Gradskog kazališta Đurđevac- Puran

Petak, 11. siječnja 2019.

11.1.2019. Dom kulture Đurđevac
19:30 h PURAN
Nova komedija Gradskog kazališta Đurđevac
Organizator: Gradsko kazalište Đurđevac