Organizirano osposobljavanje za rukovanje pesticidima

Subota, 22. veljače 2020.

Trgovačko društvo DMD Naturalis d.o.o. 22. veljače u vremenu od 9 do 14 sat u Đurđevcu u Domu Mladen Markač organizira osposobljavanje za rukovanje pesticidima i stručno osposobljavanje u poljoprivredi.

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici morali su završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015. godine radi stjecanja i obnavljanja odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti. Nakon isteka od 5 godina od polaganja obavezno je obnoviti karticu, znači najkasnije do 26.11.2020. svi moraju imati obnovljene kartice.

Cijena:

Izobrazba za profesionalne korisnike: 290,00 HRK + 50,00 HRK polaganje ispita + 30,00 HRK iskaznica

UKUPNO: 370,00 HRK

Dopunska izobrazba 70,00 HRK + 50,00 HRK polaganje ispita + 30,00 HRK iskaznica

UKUPNO: 150,00 HRK

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede od listopada 2019. godine trgovačko društvo DMD Naturalis d.o.o. ovlašteno je provoditi izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

T