Otvorenje Dječjih igara “Kukurijek” 2015

Petak, 19. lipnja 2015.

Trg sv. Jurja 18:00 h

Nastup učenika OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac