Pogače, zlevanke, diganke i prkači

Subota, 29. lipnja 2019.

SUBOTA, 29. lipnja 2019.

10:00 Gradski park

PogaČe, zlevanke, diganke i prkači

Izložba i degustacija domaćih starinskih kolača i ručnog rada udruga žena
Nastup: TS Dangube

Organizatori: Gradska knjižnica Đurđevac i Udruga žena Grada Đurđevca