Priče o fotografiji

Srijeda, 22. srpnja 2020.

Ljetna zabava u Muzeju grada Đurđevca – Priče o fotografiji u srijedu u 22.7.2020. u 10,00 sati