Prijemni ispit za upis u prvi razred osnovne glazbene škole

Ponedjeljak, 29. svibnja 2017.

Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica, područni odjel u Đurđevcu poziva sve talentirane učenike drugog i trećeg razreda osnovne škole na prijemni ispit za upis u prvi razred osnovne glazbene škole.

Audicija će se održati u ponedjeljak, 29. svibnja u 17 sati u prostorima Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac. Instrumenti za koje se polaže audicija su klavir, gitara, violina, flauta, truba, rog, saksofon, trombon, eufonij i tuba.