Radionica Udruge žena Grada Đurđevca – izrada Pogače z oreji, zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 30. rujna 2019.

TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

-Gradska knjižnica Đurđevac

  • 30.9. PONEDJELJAK –  11,00 – 12,00 – radionica Udruge žena Grada Đurđevca sa učenicima četvrtih razreda – izrada Pogače z oreji, zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Grada Đurđevca