Skrivena blaga Staroga grada 1

Srijeda, 21. prosinca 2016.

Čast nam Vas je pozvati na prezentaciju projekta u organizaciji Muzeja Grada Đurđevca pod nazivom Skrivena blaga Staroga grada 1, koji je realiziran u suradnji s OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac i Gimnazijom dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac. Prezentacija će se održati u Muzeju Grada Đurđevca 21. prosinca s početkom u 14,00 sati.