Tabor sv. Jurja- prikaz srednjovjekovnog i tradicijskog načina življenja

Subota, 24. lipnja 2023.

SUBOTA, 24. lipnja 2023.

10:00 – 20:00 Livada oko Staroga grada

TABOR SVETOGA JURJA

– prikaz srednjovjekovnog i tradicijskog načina življenja;
– domaći ZOO;
– streličarski turnir

Organizator: Turistička zajednica Grada Đurđevca, Udruga Sveti Juraj