Tip top šminka i frizura

Subota, 17. lipnja 2017.

TIP TOP ŠMINKA I FRIZURA

Radionica izrade frizura za djecu

Organizatori: Udruga „Kukurijek“ i Strukovna škola Đurđevac