Zakaj nam vele Picoki

Petak, 30. lipnja 2017.

PETAK, 30. lipnja 2017.

18:00 Trg sv. Jurja

ZAKAJ NAM VELE PICOKI

Prikaz „Legende o Picokima“ u izvođenju polaznika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac

Organizator: Dječji vrtić Maslačak