„Žive jaslice“ i Adventski sajam

Petak, 22. prosinca 2017.

22.12.2017. Utvrda Stari grad
19:00 h „Žive jaslice“ i Adventski sajam
Scensko uprizorenje dolaska sveta tri kralja s devama na poklon Isusu uz pratnju zborova
Adventski sajam i štalica s domaćim životinjama
Glume: Gradsko kazalište Đurđevac
Zbor: Mješoviti zbor Župe sv. Jurja i Oktet „Sveti Juraj“
Organizatori: Turistička zajednica grada Đurđevca